Biznis E Mail Hosting (Web Mail i E Mail Klijent)

Lični E Mail

€50

godišnje

domen .me uračunat u cenu

1 nalog

Webmail Roundcube

E Mail Klijent na vašem uređaju

1 Mesečno SPAM Score provera

4GB prostora

Nedeljni Backup

Biznis E mail Startup

€1

mesečno ili

€11 godišnje

1-3 naloga

Webmail Roundcube

E Mail Klijent na vašem uređaju

1 Sedmično SPAM Score provera

3GB po nalogu

Nedeljni Backup

Biznis E mail Preduzetnik

€3

mesečno ili

€33 godišnje

3-8 naloga

Webmail Roundcube

E Mail Klijent na vašem uređaju

1 Sedmično SPAM Score provera

3GB po nalogu

Nedeljni Backup

Biznis E mail Kompanija

€10

mesečno ili

€110 godišnje

8-15 naloga

Webmail Roundcube

E Mail Klijent na vašem uređaju

1 Sedmično SPAM Score provera

3GB po nalogu

Nedeljni Backup

  • U slučaju zloupotrebe, Vipehost zadržava pravo da suspenduje naloge koje narušavaju pravila korišćenja naših usluga.