Šta je keširanje i kako zapravo radi

Jedan od najbitnijih koncepta weba je kešing. Ukratko ćemo objasniti koncept i značaj i šta je keširanje zapravo. Šta je keširanje i kako radi? Kako bismo jednostavnim jezikom objasnili proces i da ne bismo previše tehničke detalje koristili zamislite sledeći scenario. Vi ste server na kome stoje fajlovi i baza podataka, vaš kupac je posjetilac