Šta je keširanje i kako zapravo radi

Jedan od najbitnijih koncepta weba je kešing. Ukratko ćemo objasniti koncept i značaj i šta je keširanje zapravo. Šta je keširanje i kako radi? Kako bismo jednostavnim jezikom objasnili proces i da ne bismo previše tehničke detalje koristili zamislite sledeći scenario. Vi ste server na kome stoje fajlovi i baza podataka, vaš kupac je posjetilac

Optimizacija slika

Optimizacija slika na vašem sajtu je izuzetno važna za brzinu sajta i jedna od najbitnijih stavki kada pričamo o optimizaciji. Google rangira sajtove i u zavisnosti od brzine sajta. Brzina sajta utiče na iskustva korisnika na sajtu naravno. Niko neće čekati 7-8 sekundi da se vaš sajt učita. Zašto optimizacija slika? Ako uzmemo u obzir